sušmaksėti

sušmaksė́ti, sùšmaksi, -ė́jo žr. susmaksėti: Nešiotė sušmaksė́jo, ir vaikui neliko Kt. \ šmaksėti; nušmaksėti; sušmaksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • susmaksėti — susmaksėti, sùsmaksi, ėjo tr. šnek. greitai suvalgyti, suryti: Susmaksėjo bliūdą virtinių Dgl. smaksėti; susmaksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušmaksėti — nušmaksėti, nùšmaksi, ėjo intr. sunkiai klampojant nueiti, numaksėti: Tylėdama [karvė] peržengė priemenės slenkstį, nušmaksėjo per sniegą paskui tėvą J.Balt. šmaksėti; nušmaksėti; sušmaksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaksėti — smaksėti, smàksi, ėjo šnek. 1. tr. G110, DŽ, NdŽ greitai ryti, valgyti, gerti, gurkti: Ką čia smaksì po vieną [kukulį] – po visą šaukštą ryk Grž. Šuva tik smàksi bulbas Dgl. Čėrkeles smaksi vaikeliai užaugę IM1861,57. 2. intr. čepsėti: Jeigu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmaksėti — šmaksėti, šmàksi, ėjo intr. 1. šmurkščioti (apie traukiamą dalgį): Įsiklausydama, kaip šmaksi dalgis, patraukė dar kartą, paskui dar J.Balt. 2. žr. smaksėti 1: Šmàksi lyg mažas vaikas Gdl. 3. išduoti garsą (apie kramtomą ką tąsų, suklekusį):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.